Ara ojats queus notifiquen y fan a saber de part de la S.C.R. Magestat e per aquella, De part del ... senyor don Luys Carrillo de Toledo, marques de Carazena ... lloctinent y capita general en la present ciutat y Regne de Valencia, que per quant la prefata Real Magestat ha enuiat vna real carta de la real ma fermada y ab les demes solemnitats ... continent la forma que se ha de tenir pera pagar als particulars la moneda de vellÚ ...

Front Cover
en casa de Pedro Patricio Mey - Moneda - 2 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information