Aristotelova polis

Front Cover
GRIN Verlag, May 26, 2008 - Political Science - 15 pages
0 Reviews
Seminar paper from the year 2003 in the subject Politics - Political Theory and the History of Ideas Journal, grade: 1, Charles University in Prague, 2 entries in the bibliography, language: Czech, abstract: Aristotelés patří mezi nejznámější a nejvýznamnější myslitele všech dob. Ve svém rozsáhlém díle se zabýval mnoha vědeckými obory. Tato práce se soustředí na oblast Aristotelovy politické vědy. V žádném případě se však nepokouší o nějaký komplexní popis nebo precizní deskripci množství Aristotelových politických názorů a postojů. Jejím cílem je spíše přiblížení a charakteristika některých aspektů Aristotelova pojetí polis. Svou práci jsem rozčlenil do několika kapitol. V první se pokouším naznačit Aristotelův náhled na politickou vědu. Především zde chci upozornit na rozdílné chápání politické vědy za dob starého Řecka a dnes. Druhá část osvětluje pojem koinónia a její základní rysy. Meritem mé práce je pak oddíl třetí – nazvaný Polis – rozdělený do několika subkapitol. V těchto postupně popisuji: způsob vzniku polis, její účel, eudaimonii, přirozenost polis, člověka jako „politického živočicha“ a konečně Aristotelovo tvrzení, že celek je dříve než jeho část.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information