Art fugitiu. Estudis d'art medieval desplaçat

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 24 d’oct. 2014 - 500 pàgines
Més enllà de qüestionables rentats de cara o d’algunes restauracions abusives, el perill de les obres d’art no rau en el canvi de lectura que se’n fa al llarg del temps sinó en l’oblit o en la negació del marc per al qual les obres van ser creades. Art fugitiu és un llibre que revisa aquesta realitat complexa. A través de les diferents aportacions que integra, recupera temes lligats a la mobilitat de les peces i a la seva entitat. La idea neix de les iniciatives vinculades al projecte Contextos per a l’art català medieval desplaçat (2009-2012) i a tot un conjunt d’altres projectes, precedents i actuals, del grup consolidat EMAC Romànic i Gòtic, de la Universitat de Barcelona. Es tracta del tercer volum d’una sèrie que aplega els resultats dels simposis internacionals celebrats pel grup EMAC els anys 2007, 2009 i 2012, dins d’un projecte global que ambiciona d’arribar a la catalogació i l’estudi de totes les obres catalanes medievals que es conserven fora de Catalunya, amb l’objectiu de crear un corpus en què, malgrat la seva naturalesa fugitiva, cada peça pugui ser apreciada tant per la seva procedència com per la suma de les característiques que ens permeten veure-la com objecte únic i excepcional.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Rosa Alcoy
11
Eduard RiuBarrera i Eva Tarrida i Sugranyes
33
Gaspar Coll i Rosell
53
Maria Laura Palumbo
87
Gerardo Boto Varela
109
Rosa Alcoy
139
Montserrat Pagès i Paretas
140
Maria Alessandra Bilotta
211
la seva història
311
Anna Gudayol
339
Pere Beseran i Ramon
359
Guadaira Macías Prieto
383
Contribucions
411
Jacobo Vidal Franquet
433
Maddalena Bellavitis
447
Simone
461

Enrico Pusceddu
225
Alessio Monciatti
257
la pintura romànica catalana
285
Joan Yeguas
485
Índex dautors
499
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica