Articulen ende conditien waer op de heeren Jacob Hop ... ende Simon van Slenghelandt ... ter eender; ende de heeren Louis van Haveskercke ... ende Joris van Alstein ... ter ander zyde, over een ghekomen ende verdraghen zijn weghens het reguleren ende betaelen der contributien over de wederzijde ressorten van het platte landt ende onbesloten steden van Vlaenderen ...

Front Cover
by d'erfghenaemen van Maximiliaen Graet, 1705
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information