Articuli orthodoxam religionem sanctamque fidem nostram respicientes. A sacrae Theologiae Professoribus Lovansiensis Universitatis editi, ... Articulen onse oprechte kersten ghelove, ende ghemeyne cristelyck leeven aengaende, van den Doctoren der heyligher Godheyt in de Universiteyt van Loven uutghegheven, ende van die ghesacreerde Keyserlijcker Maiesteyt met recht gheconfirmeert, de welke van allen menschen die Godlyc en Christelyck willen leven, ende een oprecht ghevoelen hebben van onsen ghemeynen kerstenen gheloove, gheouden en vast ghelooft moet sijn. (Gegeven in onser stadt van Bruessele den 14. dach van meerte, 1544).

Front Cover
Reynier Velpen van Diest, 1544 - 48 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information