Atlas fyziologie člověka: překlad 8. německého vydání

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 29. 8. 2016 - Počet stran: 448

Český překlad 8. německého vydání této úspěšné publikace je v pořadí již 49. vydáním ve světě (kromě němčiny vyšel v 16 dalších jazycích) – u nás nyní vychází počtvrté (poslední české vydání je z roku 2004). Tento téměř bezkonkurenční počet vydání u odborné knihy svědčí o její mimořádné didaktické hodnotě, užitečnosti i čtenářské oblíbenosti.V knize najdete naprosto všechno, co potřebujete vědět o fyziologii člověka – přehledně, srozumitelně, názorně a souvisle. Všechny popisované procesy jsou uvedeny na 201 barevných celostránkových tabulích. Každá dvoustrana výstižně objasňuje fyziologické souvislosti v textu i na obrázku.

Překladu této mimořádné publikace se skvěle zhostil kolektiv odborníků pod vedením prof. MUDr. Otomara Kittnara, CSc., MBA.
Publikace je nezbytná pro studenty medicíny a lékaře v pre- i postgraduálním studiu, studenty a absolventy nelékařských zdravotnických oborů, z knihy získají důležité informace i biologové a veterináři…

 

Obsah

otevřený systém s vnitřním prostředím
2
Buňka
8
Transport uvnitř buněk přes buňky a mezi buňkami
16
X
19
Osmóza filtrace a konvekce
24
Migrace buněk
30
Cilie jako motory senzory a pomocníci vývoje
36
Stárnutí
44
Bolest
336
Senzomotorika
344
Organizace mozkové kůry EEG
350
Učení paměť řeč
356
Čich
362
Optický aparát oka
368
Adaptace oka na různou intenzitu světla
374
Zorné pole zraková dráha a zpracování zrakového podnětu v CNS
380

Hormony reprodukce přeložila Martina Nedbalová 280
74
Vegetativní autonomní nervový systém přeložila Kateřina Jandová
82
Srdce a krevní oběh přeložil Otomar Kittnar 198
83
Metabolismus železa erytropoeza
94
Androgeny funkce varlat
324
Příjem a zpracování informací
330
Vedení zvuku a sluchové senzory
386
Hlas a řeč
392
Literatura
413
Dýchání přeložil Vladimír Riljak 112
418
9
431
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje