Authentijck ende waerachtich Verhael van 't gundt t' Amsterdam is ghepasseert, tusschen de E. E. Heeren Magistraeten, Adrianum Smoutium Predicant, ende de Kerckelijcke aldaer, nopende Smoutij Predicatien, ende de Sessie des Magistraets inde Kercken-raedt [...] Met een Advertissement van 't voornemen der Kerckelicke: daer in oock mentie wort ghemaeckt vande Zwitsersche ende Geneefsche brieven aende Professoren

Front Cover
1630 - 32 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information