Az keresztyensegnec fondamentomirol valo rövid koenyuechte: Bech 1562

Front Cover
1562 - Christianity - 142 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Popular passages

Page 138 - Miklós, ki nagy prépost és fo predikátorok az pispekeknek, sok setétségét hordozta ö is az Sátánnak, kinek okossága, nyelve, tanúsága, vigyázása nem kicsiny, de hova nagyobb, annyival poklabb, mert az ördög paradicsomban is az kígyót azért választá, mert az okosb vala az több állatoknál. Ez űgymint köztök nagy tisztet érdemlett volna; de az úr csudaképen állott ellene.
Page 130 - Annakutánna, hogy hamarébb kiterjedhetne az a gyalázat, melyet nekem és az én könyvemnek készét vala, nagy sietséggel egy csomózó fejtegetést ira, melyet ez elmúlt gyülésbe, a posonyi várasban, uraknak és nemesseknek, vigan és mosolyogva osztogata. mintha immár avval teljességgel véghez vitte avagy vihette volna az ö szándékát.
Page 126 - Nagy.Szombatban a religio dolgában valami újétást kezdettenek vala, azoknak ellenek viaskodtam. Értem barátom, mi fájlalja a te gyomrodat. Az marja beledet , hogy köfalui vettem magamat te ellened az Izráelnek házaért; hogy az 128 én vitézségemnek lelki fegyverit kivonszom stbi» Ama tiklmak és zaklatások folytonossága írathatta Bornemiszával már 1569.
Page 139 - Toldy mondja — arányos és átlátszó beszédeit, mikkel nem köt össze más igényt, mint a vallás erkölcsi elveinek a szívbe plántálását.
Page 130 - En bizony azt véltem, míg nem láttam, hogy jeles dolgok lennének benne ; de mondák az irástudok, hogy egy elôbe mint egy méz, utol csapa méreg, es szemlátomást való képtelen hazugságok.
Page 134 - A protestáns lelkészeket és az ôket pártoló földesurakat, egyházmegyei ügyésze által, az esztergomi szent-szék elébe idézteté és a meg nem jelenôket azzal fenyegeté, hogy karhatalommal fogja ôket hatóságának elismerésére kényszeríteni.
Page 123 - Bizony mondom oly rest nagy része e várasbeli népnek, az isten igéjének hallgatásába, hogy ha azokat kellene néznünk, méltán leráztuk volna régen immár lábunkrul a port, és másua mentünk volna predikállani. Találnék oly helt, holott ha ennyit munkálódnánk, több gyümölcsét látnójok munkánknak
Page 139 - Nem valamely vezéreszmét tárgyal bennök, rendszeres elrendeléssel s minden oldalróli fejtegetéssel ; tárgyat neki mindenkor a nap evangélioma...

Bibliographic information