BIBLIOTHECAE GRAECAE

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Popular passages

Page 333 - Theotimus. AMMON five AM.MONAS vel AMMONIUS inter primos * Monaches & cœnobii Nitrienfis in /Egypto conditor , de qvo Athanafius in vita Antonii & Epift. ad Dracontium Tom, i. pag, 957. Palladius in Hift.
Page 540 - In hac accedunt libri VII. de Trinitate , de Spiritu S. de adoratione in Spiritu & Veritate , libri X. contra Julianum , 5f III.
Page 49 - Verum ne multis verbisepiftolatibimoleftaiit, brevitibi perfuadeas, malle me abs te plenas furore accipere litteras , qvamnullas, Itaqve fi aliter ad fcribendum impelli non potes : qvotidianis litteris mihi maledicas.
Page 2 - In cœteris indicibus longe ultra tercentena locorum millia. Omnes qui unquam ab hominum memoria in lucem humana induftria prodierunt indices abjicere...
Page 335 - Thavmaturgipag, iig. Mogunt. 1604. 4. At enim fermonum libri dúo, qvos Antonio noftro Trithemius tribuit , & qvi in Bibliothecis Patrum antiqvioribuí Parif. A.iyyj. Tomo I. & и «9. Tomo V. Latine leguntur , funt non» Monachi longe junioris,q vi ab excerpendi ftudio didtus elt Me' JibriduolocorumCommuniumdeVirtutibus&Vitiis, deqviXx bu«
Page 266 - Ги temerario, , feu conatu non ferendo diftum videtur : confideretipfefccum , utrum yerunu hoc fit an falfum. Si prius, ejus modi aufus culpa caret propno iftius hommis judicio , qvandoqvidem nihil rerum verarum, qvodfuoqvidem ternpore & modo dicitur , habe?e culpam poteft.
Page 540 - Cyrenfi aliisque, quorum adventum in Synodo non exfpeftaverat, & a quibus cum Memnone Ephefi Epifcopo depofitus d ) & in...
Page 50 - Verum ut alia omittam : bene mereberis de viro, apud qvem multos de te fermones in veneris : non in labris fed in memoria & in animo fitos...
Page 651 - Gesneriana librum terrium & quar« turn, in quibus longe pauciora pofluntdefiderari, licet doftis ingeniis etiam in his, non defutura eft materia fi velint de tarn praeclaro fcriptore bene mereri.
Page 72 - As'y*í fed port illius mortem demum in vulgus datam comemorat. Ex hisBafilii libris tres priores accuratiorem argumentorum Eunomii confutationem continent, qvibusqvartusdeinde&qvintus velutifpicilegiumqvoddam tt a Ba* Non Bafilii fedNyfTenieircilhrnEpiftolam fcribit Nati% Alex, cíe qva infra.

Bibliographic information