Basin Analysis in Petroleum Exploration: A Case Study from the Békés Basin, Hungary

Предна корица
Paul G. Teleki, Robert E. Mattick, János Kókai
Springer Science & Business Media, 1994 - 330 страници
0 Рецензии
This volume summarizes, in 16 chapters, the petroleum geology of the Bekes Basin with respect to its geological setting in the Pannonian Basin. The work was accomplished by a joint effort of the Hungarian Oil and Gas Co. and US Geological Survey.
 

Какво казват хората - Напишете рецензия

Не намерихме рецензии на обичайните места.

Съдържание

II
1
IV
2
V
6
VII
8
VIII
12
X
22
XI
32
XII
34
CXIX
159
CXX
161
CXXII
162
CXXIV
164
CXXV
165
CXXVI
169
CXXVII
171
CXXVIII
172

XIII
35
XIV
36
XV
37
XVI
39
XIX
41
XX
42
XXIII
43
XXIV
44
XXV
45
XXVII
50
XXVIII
51
XXX
55
XXXI
58
XXXII
61
XXXIV
64
XXXVI
67
XXXVIII
68
XLI
70
XLIII
72
XLIV
76
XLV
79
XLVII
82
XLVIII
83
L
84
LI
87
LIII
93
LIV
94
LV
95
LVII
96
LIX
97
LX
99
LXIII
101
LXIV
102
LXV
105
LXVI
108
LXVIII
109
LXXI
110
LXXV
111
LXXVIII
112
LXXIX
114
LXXXI
115
LXXXII
117
LXXXIII
119
LXXXV
120
LXXXVIII
121
XCI
124
XCIV
125
XCV
130
XCVI
131
XCVIII
132
XCIX
133
C
134
CIII
136
CIV
138
CV
139
CVI
140
CVIII
143
CX
144
CXI
148
CXII
150
CXIV
153
CXVII
155
CXVIII
158
CXXX
183
CXXXII
184
CXXXIV
187
CXXXVII
189
CXL
190
CXLI
191
CXLII
194
CXLIII
196
CXLIV
197
CXLV
198
CXLIX
199
CLI
201
CLIV
203
CLV
204
CLVI
209
CLVII
210
CLVIII
211
CLIX
214
CLX
216
CLXI
218
CLXIII
221
CLXVI
223
CLXVII
227
CLXIX
228
CLXX
230
CLXXI
233
CLXXIII
234
CLXXIV
237
CLXXVII
241
CLXXVIII
242
CLXXX
243
CLXXXI
245
CLXXXII
256
CLXXXV
257
CLXXXVIII
258
CXC
260
CXCI
267
CXCIII
274
CXCV
277
CXCVIII
278
CXCIX
281
CC
294
CCII
295
CCIII
296
CCIV
297
CCV
302
CCVI
303
CCVII
305
CCX
306
CCXII
307
CCXIII
308
CCXIV
309
CCXV
310
CCXVII
311
CCXVIII
313
CCXIX
314
CCXXI
315
CCXXII
316
CCXXIII
317
CCXXIV
318
CCXXVI
321
Авторско право

Други издания - Преглед на всички

Често срещани думи и фрази

Библиография