Beginselen der stelkunst: ontworpen naar haren tegenwoordigen staat van vordering en beschaving ...

Voorkant
Gebroeders van Cleef, 1819 - 502 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 19 - De woorden van eenen geheelen , van eenen gebroken en van eenen gemcngden vorm, hebben alleen betrekking tot den vorm en geenszins tot de waarde der uitdrukking. Zoo is...
Pagina 168 - De twee vorrnen, door het gelijkheids- teeken , in eene vergelijking aan elkander verbonden, noemt men de leden der vergelijking.
Pagina 259 - ... beginnen en met één opklimmen rangfchikt , dan houdt hij er eindelijk 104...

Bibliografische gegevens