Beknopte Middelnederlandsche spraakkunst, Volume 1

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 138 - Doe hi gesprac dese woort, beval hi jonghen ende ouden, dat si vigelien singhen souden (Rein.).
Page 49 - Ghi sijt van so groten love! Nu beet neder, ende laet jou paert Up stal doen metter vaert, 2805 Ende blivet hier, here, bi mi, Ende staet mi van herten bi! Al mijn goet ende al mijn lant Dat ghevic jou in jouwer hant Mede te doene jou ghebod, 2810 Ende daer na, also helpe mi God, Willic in uwen dienste staen, Indien dat ghijt wilt ontfaen Ende met mi bliven al mijn leven.
Page 93 - Doe namen si ander tale an hant. Ende hi reet wech , die wigant , Na tscaec, daer hi omme uut was comen. Mettien hevet Walewein vernomen 245 Enen berch vor hem staen: Hi dochtem toten hemele gaen.
Page 133 - Ende uwen heimeliken staet En seldi niemen maken cont, Ende luttel worde in uwen mont Ende die behindich ende vast; Ende als ghi comt daer u herte op rast...
Page 134 - Als hi geplaget in den monde, int let, daer hi mede dede den zoude, ghingen berounesse stoken.
Page 34 - Felix dat hi mochte (zooveel hij maar kon). Alexander quam al dat hi conste (zoo spoedig hij kon) tote Arbele. enz. 66. In 't mnl. vindt men na sommige werkwoorden meermalen eene constructie met den accusativus cum infinitivo , hoogst waarschijnlijk als eene navolging uit het Latijn. Die werkwoorden zijn sien, mercken, vernemen, vinden, weten, horen, voelen, laten, seggen, doen, heeten.
Page 125 - Alle, die hier niet en sijn getelt die waren in dander side geselt aen den bisscop (Heelu).
Page 146 - Dus saten si metteser tale : Walewein sach binnen der sale Tortijtsen staen up candelare , Die alle gader goudijn waren , 1055 Diet maecten binnen der borch clare Alst oft noenen daghes ware , Die wel groot was ende wel wide. Walewein sach an elke side: Hi mochte daer monighen rudder scouwen , 1060 Maer hine sacher vrouwe no joncfrouwe : Dat dochte hem ene vremde sake.
Page 142 - Niemene en segt van desen visione tote dire wilen dat des menschen sone si op herstaen (L.
Page 137 - Die zale liep hi op ende neder, Vragede of daer iemen els in ware. 3630 Die joncfrouwen spraken sonder vare: „Here, gi moget u wel ontdeden, Ghine vint hier niemen dan ons beden. Wi hebben hier twee jaer Gheweest al overwaer. 3635 Noit en sagen wi hier wijf no man , Sonder allene den tyran, Dien gi versloeget niet lanc ere. Nu dancken wi Gode onsen Here, Dat hi...

Bibliographic information