Believe hooghe ende moghende heeren [...] vande [...] Kamer van Vlaenderen, in 't oversien ende termineren vande sake van [...] den hertogh van Nieuburgh heesschere ende impetrant van requeste civile, [...] den prince van Schwartzenberg intervevenient [!] ter eendere, ende vrauw Cornelia Draeck, moeder ende erfghenaem van wylen [...] Jacques Speeck [...] ter ander zyden, ten voordeele vande heeren heesschere en[de] intervenient te considereren de naervolghende pointen

Front Cover
1671 - 56 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information