Besedišče slovenskega jezika z oblikoslovnimi podatki: A-Ž : po gradivu za slovar sodobnega knjižnega jezika zbrane besede, ki niso bile sprejete v Slovar slovenskega knjižnega jezika

Sprednja platnica
Ivanka Šircelj-Žnidaršič
Založba ZRC, 1998 - 1009 strani

Iz vsebine knjige

Vsebina

Del 1
2
Del 2
3
Del 3
5

40 preostalih delov ni prikazanih

Bibliografski podatki