Bestuurder en besturen is twee: De uitdaging en invulling van het bestuurdersmandaat

Front Cover
Maarten Goiris
Uitgeverij Larcier, Feb 10, 2003 - Law - 164 pages
0 Reviews

Een aantal ophefmakende zaken in binnen- en buitenland maakt dat het optreden van vennootschapsbestuurders steeds meer van naderbij wordt gevolgd en beoordeeld.

Ook de wetgever blijft op dit vlak niet afzijdig met als voorlopig laatste initiatief de Wet van 2 augustus 2002 waarbij (o.m.) de bestuurdersaansprakelijkheid wordt uitgebreid tot de permanente vertegenwoordigers van bestuurders-rechtspersonen en de leden van het directiecomité nieuwe stijl.

Aan de vragen over hoe een bestuurder dan wel geacht wordt het hem toevertrouwde mandaat dagdagelijks in te vullen en wat de mogelijke implicaties zijn op vennootschaps- , fiscaal en sociaalrechtelijk vlak, werd tot op vandaag echter minder aandacht besteed.

Het boek bevat de referaten van een studiedag (13 februari 2003), die een antwoord bieden op een aantal prangende vragen: Wanneer komt de aansprakelijkheid van de bestuurder in het gedrang en hoe wordt het risico hiertoe beperkt? Wat leert de bestuurderspraktijk in België? Hoe verloopt de concrete samenwerking tussen de revisor en de raad van bestuur of het directiecomité? Welke fiscale implicaties zijn er verbonden aan de bestuurdersvergoedingen en wat is de sociaalrechtelijke positie van de bestuurder van een vennootschap? Tot slot wordt ook stil gestaan bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders: wat zijn de wettelijke mogelijkheden en welke polissen worden aangeboden?

De auteurs belichten de verschillende onderwerpen vanuit de meest recente regelgeving, met bijzondere aandacht voor de noden van de praktijk.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

About the author (2003)

Advocaat aan de balie te Brussel

Bedrijfsjurist

Senior Client Advisor, Finpro, Marsh

Vennoot Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, ennoot Ernst & Young Bedrijfsrevisoren

Advocaat bij het Hof van Cassatie, buitengewoon Hoogleraar aan de Universiteit Gent (doceert arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid), advocaat bij het Hof van Cassatie.

Advocaat aan de balie te Brussel

Bibliographic information