Beter concluderen, beter pleiten, beter vonnissen / Mieux conclure, mieux plaider, mieux juger

Front Cover
Patrick Henry, Véronique d'Huart, Dominique Matthys, Didier Goeminne
Larcier, Jul 30, 2009 - Law - 326 pages
0 Reviews

De werking van het gerecht is vaak het mikpunt van kritiek. Het gebrek aan efficiëntie, achterstand en traagheid van dit apparaat worden gestigmatiseerd. De herhaalde ingrepen van van de wetgever om de procesgang te versnellen, kunnen tot nog toe bezwaarlijk succesvol worden genoemd.

De Luikse en Gentse balie, in samenwerking met de Hoge Raad voor Justitie en de instituten voor permanente vorming CUP en Gandaius van de rechtsfaculteiten van de Luikse en Gentse universiteit, hebben hun krachten gebundeld, in 2 colloquia om na te denken over hoe de actoren van justitie, via het gericht bijstellen van hun dagdagelijkse werkmethodes, tot een optimalisering van de rechtsbedeling kunnen bijdragen.
Onder meer buitenlandse ervaringen worden aangegrepen om op dit vlak constructieve voorstellen – onder de vorm van goede praktijken – te formuleren, die op korte termijn kunnen worden geïmplementeerd, zonder een Copernicaanse revolutie teweeg te brengen of aanzienlijk  investeringen te vergen.
Een kwalitatief hoogstaande en verstaanbare rechtspraak binnen een aanvaardbare termijn aan de rechtzoekende aanbieden, is immers mede de verantwoordelijkheid van de advocatuur en magistratuur.

Dit werk, dat de bijdrage bundelt van de 2 colloquia, is inbegrepen in de deelnameprijs van één van beide colloquia. Voor meer informatie, klik hier

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

About the author (2009)

Bâtonnier du barreau de Liège. Maître de conférences à l'Université de Liège. Auteur d'ouvrages, articles et contributions dans de nombreux domaines du droit, et notamment: droit de la construction, droit de l'urbanisme et de l'environnement, droit des assurances, droit des obligations, droit administratif, droit médical, droit judiciaire et droit pénal.

Secrétaire générale de la Commission Université-Palais, U.Lg., avocat au barreau de Liège

Stafhouder bij de balie te Gent

Advocaat bij de balie te Gent

Bibliographic information