Bevölkerung der Bukowina; aus dem Buch “Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde”

Front Cover
Vasylʹ Mefodiĭovych Botushansʹkyĭ
Zelena Bukovyna, 2000 - Social Science - 159 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Уотогі
6
І Румуни
25
П Русини
77
Copyright

1 other sections not shown

Common terms and phrases

2еіі аиГ сіеп аиГ сііе аиз аисЬ аисЬ сііе аіз аііе аііеп ап ат аЬег Баз Бег Біе Буковини Ваиег Веубікегип ВигзсЬеп Вико\уіпа гиг гит гитапізсЬеп гитеізі Гйг гуцули е§еп ег Еііегп еіп еіпе еіпег еіпез еіпеп євреї зеіп зеіпе зеЬг зіе зіеЬі зіпсі зісЬ зісЬ сііе зо ипіег ипс ипсі сіег ипсі сііе ит іга§еп іесіосЬ ізі ез ізі сіег іп сіег Викоу/іпа іп сіег Ке§еі іп сііе іпзЬезопсіеге іт СеЬіг§е іттег іЬг іЬге іЬгеп іЬпеп іЬт йпсіеі йЬег капп КиіЬепеп Кіпсіег коттеп котті Липовани має МасісЬеп Наиз Наизе Напсі населення Нигиіеп осіег пасЬ пиг пісЬі посЬ Ргаиеп румуни румунів русини русинів сіа сіаз сіазз сііе сіапп сіегеп сіез Ьапсіез сіеп КиіЬепеп сіеп Китапеп сіепп сіет сіигсЬ сііез Сучавському повіті Та§е тап тизз тіі еіпет тіі сіег ТЬеіі уег уегсіеп уеісЬе уепп уігсі уіе уо уог уоп сіеп уот Якщо Ьаі ЬаЬеп Ье ЬезіеЬі Ьеі сіеп Ьеіт Ьіег Ьіз

Bibliographic information