Bibliografia Warszawy

Front Cover
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 - History
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

I
xxvii
X
xxix
Wykaz skrótów w tytułach rubryk
xlii
Warunki geologiczne
11
Oprać Maria Grońska
16
Ogrodnictwo 45
30
Handel Zaopatrzenie miasta Usługi 51
33
B Zaopatrzenie miasta Handel artyku
42
G Mała architektura 743
1939
Rzeźnie miejskie 755
1945
NAUKA I OŚWIATA
1960
12 Warszawski Instytut Filozo
1971
Muzea 833
1984
Bibliografia Warszawy 19041918
1987
Ochrony szkoły niższe i średnie 847
1991
3 Ewakuowana ludność
1993

Usługi
91
Ubezpieczenia
123
Łączność
143
B Wodociągi i kanalizacja
155
Oprać Andrzej Jopkiewicz Cyryl Kolago
172
Praca i płace
189
Świadczenia socjalne
211
Stowarzyszenie Kupców Polskich
233
G Kasy oszczędnościowe i oszczędnoś
259
E Stypendia
289
Żłobki
301
Opieka nad dorosłymi
313
Nieszczęśliwe wypadki
355
295
387
G Organizacje i stowarzyszenia
413
Materiały biograficzne
429
Oprać Stanisław Konarski
444
Dzieje miasta w latach 19041918
451
tury nielegalnej i broni
521
wiece
543
Materiały biograficzne
549
D
563
w latach 19041918
601
Materiały biograficzne
617
Organy bezpieczeństwa
629
Sądy CesarskoNiemieckie
655
Stanisław Ciepłowski
49
E Problemy Wisły 687
1911
b Wiadukty 703
1919
F Pomniki i tablice 729
1932
Szkoły wyższe 915
2025
e Szkoła Główna Planowania i Sta
2032
Odczyty 959
2047
Odczyty organizowane przez Stowa
2048
Materiały historyczne z okresu
2065
Zawód i etyka dziennikarska 1029
2082
LITERATURA
2090
TEATR
2106
Teatry rządowe 1089
2112
Teatry prywatne okresowo pod
2150
Teatrzyki 1217
2176
Kabarety 1225
2180
G Towarzystwo Teatralne im Wojciecha
2187
Kolekcjonerstwo prywatne
2188
MUZYKA
2196
C
2222
ŻYCIE KULTURALNE I OBYCZAJOWE
2240
Widowiska kiermasze 1357
2246
1373
2255
Konkursy i nagrody 1397
2266
Dyscypliny sportowe Pokazyizawo
2286
F Łyżwiarstwo i wrotkarstwo Zawody
2293
WYZNANIA
2300
Wyznanie ewangelickoaugsburskie 1485
2310
Oprać Barbara Konarska Stanisław Konarski
2318
Przemysł i rzemiosło 1539
2337
Handel aprowizacja usługi 1547
2341
1581
2358
1593
2364

Other editions - View all