Bibliografia Warszawy: wydawnictwa ciągłe, 1929-1939 : wojna i okupacja, 1939-1944, Volume 6

Front Cover
Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1984 - History - 49 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Przedmowa
xxxiii
Wykaz skrótów w tytułach rubryk
xlvii
Warunki geologiczne
7
Wytwórczość 31
19
Praca i płace
187
Organizacje zawodowe i społeczne
219
E Organizacje społeczne
257
f Stowarzyszenie Katolickiej Mło
277
ŻYCIE KULTURALNE I OBYCZAJOWE
227
B Obchody z okazji inicjatyw społecz
239
nicznych 1497
248
Materiały biograficzne 1525
262
Wizyty przedstawicieli kinemato
272
Wystawy zorganizowane przez
280
F Udział fotografików warszawskich
287
nia Sztuk Pięknych 1619
310

ralnych naukowych i społecznych
299
b Zakłady opiekuńcze dla dorosłych
333
Bibliografia Warszawy t I
349
B Więziennictwo
691
ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO
710
B Giełda
751
Banki
817
Szkolnictwo początkowe i średnie
905
H Szkoły powszechne 917
918
branż
958
Ł Szkolnictwo specjalne
973
w Warszawie
997
Kursy specjalistyczne
1011
Oprać Hanna SzpakowskaDrotlew
1058
Zawód i etyka dziennikarska
1109
LITERATURA
1122
Materiały biograficzne
1143
Oprać Elżbieta Łukomska
1162
Materiały do poszczególnych teat
1183
u Wesoły Teatr 1299
149
MUZYKA
164
Czasowe sale wystawowe 1633
316
15 Włókienniczy 1839
419
Władze miasta 1855
427
b Ruch robotniczy 1875
437
AA Żeglarstwo 1927
463
Wykaz skrótów 2061
530
b Komunikacja zewnętrzna 2079
539
169
546
DZIEJE POLITYCZNE
557
b Banki prywatne i komunalne
565
E Strajki 2145
572
ludowym Wojskiem Polskim 2161
580
WŁADZE MIASTA
585
Straż Ogniowa 2183
591
101
597
CZASOPIŚMIENNICTWO
603
TEATR
609
RADIO
615
IKONOGRAFIA
621
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information