Bijdragen tot een repertorium der Nederlandsche muziekliteratuur bijeengebracht onder leiding

Front Cover
F. Muller, 1902 - Folk songs, Dutch - 154 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 109 - D. 19. -, getrokken uit velerhande gezangen, zynde voorzien met de nieuwste liederen en melodyen, die hedendaags gezongen worden, dienende op gezelschappen, bruiloften en maaltyden. Alle op de nieuwste en aangenaamste wyzen.
Page 31 - Hetz. werk. Den 3en druk, op nieuws vermeerderd ende verbeterd, met verscheyden dichten ende liedekens, soo geestige als boertige. Midtsg. oock noch verrijckt ende vercierd met schoone kopere figuren, ende by alle onbekende wysen, de noten, ofte musycke gevoeght.
Page 40 - De Roemster van den Amstel, of poëtische beschrijvinghe van de riviere Aemstel. Met verklaringe van eenige duystere woorden. Amst. Z. j. 8vo obl. MLI : 324. Kannenburch, (Hendr. v.) Lof-dicht ofte dancksegginghe, over de. ... victorijen Wesel en 's Hertoghen-Bosch. Middelburgh, Ghedr. voor Jacob van de Vivere, 1629. 4to. KB Pamfl. 3888. Horenbeeck, (DV) Trompets-gheklanck, gesteken op de veroveringe van 's Hertogen-Bosch. Ghedr. Haerlem, by Adriaen Rooman voor DV Hoorenbeeck, 1629.
Page 7 - Chants populaires Flamands avec les airs notés et poésies populaires diverses, recueillis a Bruges, par Adolphe Lootens et JME Feys.
Page 9 - Pauanen ende meer andere mits oeck vyfthien nieuvue gaillarden, zeer lustich ende bequaem om spelen op alle musicale instrumentë, Ghecomponeert ende naer dinstrumëten ghestelt duer Tielman Susato . . . Ghedruckt Tantwerpë by Tielman Susato, 1551.
Page 83 - Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voysen.
Page 123 - DFS 328. Kramer, De (vrolyke) met Klyn jans pleizierig en vermakelyk marsdragend hondje. Bestaande in de aangenaamste gezangen, op de nieuwste en hedendaagsche voizen. Op nieuws overzien, verbeterd en vermeerderd met verscheide nieuwe liederen en schoone figuuren. Den Hen dr. Amst. Erv. Wed. J. v. Egmont. Z. j. 8vo. L. I : 279. / , met kleyn Jans playsierig, en vermakelyk marsdragend hondje .... 8vo.
Page 8 - Honderd oude Vlaamsche liederen met woorden en zangwijzen verzameld en voor de eerste maal aan het licht gebracht door Jan Bols.
Page 13 - Anno 1564, uyt alle oude Geusen Liet boecken by een versamelt. Verciert met schoone Oude Refereynen ende Liedekens, te voren noyt in eenige Liedt-boecken gedruckt. Ghecorrigeert ende verbetert, ende die Lieden op hun* mate ende achtereen volghende jaren ghestelt.
Page 146 - Vreughde stroom, (Amsterdamsche) bestaande in zoete, vrolycke ende aenghename nieuwe deuntjes ende seer aerdighe toontjes, ghevloeyt uyt het breyn van verscheydene min-lievende gheesten. Noyt voor desen meer in 't licht ghesien. Eerste deel. Amsterdam, Abr. de Wees, 1656.

Bibliographic information