Binnen gebrouwen ende uytheemsche bieren, daer inne mede begrepen sullen wesen alle scheeps-bieren die soo wel buyten als binnen dese Provincien gedroncken sullen werden, ... ordonnantie, volghende den welcken ten behoeve van de ghemeene saecke, overal in den lande van Hollandt ende West-Vrieslandt ... van wegen ... den consente van den staten ... de ... impost van alle de bieren ... gheheven ... sal worden voor den tijdt van ses maenden, innegaende den eersten aprillis 1627

Front Cover
1627
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information