Biofeedback v teorii a praxi

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 12. 9. 2017 - Počet stran: 184
Publikace podává ucelený pohled na skupinu metod biologické zpětné vazby – biofeedback z teoretického i aplikovaného hlediska. Skupina autorů s rozsáhlými zkušenostmi z oblasti výzkumu i praxe uvádí metody biofeedbacku do širších historických a teoretických souvislostí, podává přehled základních výzkumů efektivity těchto metod a věnuje se též jejich limitům. Pozornost je též věnována obecně otázkám a podmínkám praxe biofeedbacku. Podrobně jsou rozepsány otázky samotného výkonu, vzdělání, způsobů aplikace a práce s klientem. Uvedeny jsou rovněž výsledky původních studií. Publikace je vhodná pro všechny zájemce o problematiku biofeedbacku, ale též šířeji psychofyziologie a neurofyziologie. Publikace je první k danému tématu České republice. Publikaci ocení zejména studenti a absolventi oborů psychologie, psychiatrie, psychofyziologie, neurofyziologie, aplikovaná psychofyzika na lékařských a filozofických fakultách.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Seznam použitých zkratek
11
Úvod
13
TEORETICKÉ SOUVISLOSTI
15
1 Úvod do problematiky neurofyziologie
16
2 Definice a vymezení metod biologické zpětné vazby
29
3 Historie biologické zpětné vazby ve světě
31
4 Historie biofeedbacku v České republice
41
Rejstřík
54
SouhrnSummary
58
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje