Brief D. Sibrandi Lubberti, Prof. tot Franiker: gheschr. aen den Eerw. Aertsbisschop van Cantelberch [...] ghestelt voor seecker syn Boeck tegen D. Conradum Vorstium. Met seeckere Extracten uyt andere Sibrandi boecken ghetogen; daer achter-aen ghestelt ende aenwijsinge van de plaetsen, daer op [...] Hugo de Groot [...] in sijn Boeck ghenaemt : Der Heeren Staten [...] : godts-diensticheyt gheantwoort heeft

Front Cover
Bruyn Harmansz. Schinckel, 1613 - 26 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information