Bringing the World Into Culture: Comparative Methodologies in Architecture, Art, Design and Science

Front Cover
Piet Lombaerde
Asp / Vubpress / Upa, 2010 - Architecture - 367 pages
0 Reviews
This book is published on the occasion of the emeritus status awarded to Professor Richard Foque, ir. arch, MSc. His successful career as founder and partner of an architect firm, professor in design theory and Head of the Department of Design Science has provided opportunities to meet colleagues both at home and abroad.

No less than twenty-two colleagues were more than pleased to write a personal contribution in the framework of their own field of expertise, to explore the boundaries between art and science, knowledge and research, theory and practice, representation and reality. Thus, the Liber Amicorum became a "book of friends" linking the evolution in science to an unheard of self-expression in architecture, product development and culture.

Dit boek wordt uitgegeven ter gelegenheid van het emeritaat van prof. ir.arch. Richard Foque. Zijn rijke loopbaan als manager van een architectenbureau, professor in de ontwerptheorie en departementshoofd heeft geleid tot talrijke ontmoetingen met collega's in binnen- en buitenland.

Tweeentwintig ervan werden bereid gevonden om vanuit hun eigen kennis- en beroepsveld een persoonlijke bijdrage te schrijven, die de grenzen tussen kunst en wetenschap, kennis en onderzoek, theorie en praktijk, voorsteilling en werkelijkheid, beleid en werkelijkheid zouden aftasten. Zo groeide het Liber Amicorum uit tot een volwaardig boek, waarin de actuele evolutie in de wetenschap in relatie wordt gebracht met een nooit tevoren gekende zelfexpressie in architectuur, productontwikkeling en cultuur.
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Preface
8
Letter to Richard Foqué
15
Which Floor Please?
33
On Walls of Words
41
Humane Reference Culture
47
Several CWords Concerning Architecture
68
ConservationRestoration of Built Heritage Dimensions
86
Architectura Sine Scientia Nihil
110
Christopher Alexander Revisited
180
Design Studies
197
Evidence Based Design
227
Designing Change
243
Stedelijkheid en Publieke Ruimte Enige Observaties en Reflecties
269
An Irish Paradox
282
Evolutionary Product Development in WorkingClass Housing
298
Teaching Architecture Urban Design
318

Theorie der Praxis eine Weitere Begründung
133
HyperMaterialised Immaterial ReConsidering the Immateriality
144
Domeinen van Architectuur in een Peirceaans
156
Biography
339
Academic Activities
354
Copyright

Common terms and phrases

About the author (2010)

Richard Foque is, at once, an architect, educator, researcher, scholar, and poet. In a career spanning 40 years of lecturing, practing, teaching, and writing, Richard has been an international leader by advancing the discipline and practice of architecture through award winning buildings and numerous influential research papers and scholarly publications. An interdisciplinary thinker since his university days, his work is characterized by the integration of architecture, art, design and science and reflected in this Liber Amicorum offered to him.

Richard lives in Antwerp, and is the father of three wonderful children Nico, Floris and Lissa and grandfather of Matteo and Elena.

Richard Foque is zowel architect, ingenieur, professor, onderzoeker, wetenschapper en dichter. Zijn ioopbaan overspant 40 jaar. Daarin combineerde hij zijn architectuurpraktijk met zijn professoraat, gaf hij lezingen en schreef hij artikels, boeken en gedichten. Hij is daarbij een internationaal erkend en gezaghebbend figuur, die door zijn verschillende bekroonde en onderscheiden gebouwen, zijn talrijke onderzoeksbijdragen en invloedrijke wetenschappelijke publicaties de architectuurdiscipline een nieuwe dimensie heeft gegeven, vooral door verbanden te leggen tussen de theorie van het ontwerpen en de praktijk. Vanafzijn studentenjaren is hij een interdiscsplinaire denker. Zijn werk is dan ook gekenmerkt door een integratie van architectuur, design, kunst en wetenschap. De bijdragen in dit Liber Amicorum zijn daaraan een eerbetoon.

Richard Foque woont en werkt in Antwerpen en is de vader van drie fantastische kinderen Nico, Floris en Lissa en twee klein-kinderen Matteo en Elena.

Bibliographic information