Burgerschap, inburgering en migratie: Staatsrechtconferentie 2006 - Vlaamse Juristenvereniging

Front Cover
Godfried Geudens, Frank Judo
Larcier, Dec 7, 2006 - Law - 234 pages
0 Reviews

Zonder de minste twijfel is het ruime thema van deze staatsrechtconferentie een van de meer hete hangijzers van de vroege eenentwintigste eeuw. Huntingtons idee van de clash of civilisations versus de gedacht van de multiculturele samenleving, of een derde weg, gekleurd door pragmatisme ? Het maatschappelijke debat kan niet anders dan een antwoord te zoeken op deze vraag.

Ook de juridische wereld kan de discussie niet uit de weg gaan. “Burgerschap” is van in den beginne een centraal concept geweest voor het staatsrechtelijke discours. Nochtans is dit concept nooit onproblematisch geweest, zeker niet in een federale staat. Wanneer men hierbij bedenkt dat burgerschap niet enkel een ordenend principe van de staat is, maar ook een mensenrechtelijk geladen begrip, wordt het plaatje nog iets minder doorzichtig.

Het lijkt dan ook hoogstnoodzakelijk met betrekking tot deze problematiek een ruime discussie te beginnen, waarbij geen taboes bestaan en een princiepsdebat niet uit de weg wordt gegaan.
Na een inleidend referaat, waarin de mensenrechtelijke relevantie van het burgerschapsdebat wordt onderstreept, volgen enkele meer specifieke referaten, die respectievelijk de bevoegdheid inzake integratie en migratie in het federale BelgiŽ, de rechtspraak van het Arbitragehof inzake vreemdelingenrecht en recente evolutie met betrekking tot vluchtelingenrecht behandelen.

Tot slot volgen een vergelijking tussen Canada en BelgiŽ op het vlak van†federalisme, nationalisme en integratie van migranten, en een bijdrage over†burgerschap en inburgering in Zuid-Afrika.

Meer dan ooit te voren zal de Staatsrechtconferentie een plaats zijn voor fundamenteel debat dat ook maatschappelijk relevant is. Het slotwoord van de ter zake bevoegde Vlaamse minister zal dan ook niet alleen een eindpunt, maar ook een uitdaging zijn.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

About the author (2006)

Medewerker Universiteit Antwerpen

Frank Judo is advocaat bij de balie te Brussel. Hij is†partner bij Liederkeke in het departement publiekrecht, en heeft een ruime praktijk inzake staats- en bestuursrecht. Het recht van de overheidscontracten speelt daarbij een centrale rol.

Naast zijn praktische bezigheden aan de balie, publiceerde Frank ook talrijke artikelen over†diverse onderwerpen als bevoegdheidsverdeling binnen de federale staat, leegstandheffingen, ruimtelijke ordening en stedenbouw en zo verder. Over deze thema’s houdt hij ook geregeld lezingen en seminaries. Tussen 1998 en 2004 was hij assistent aan het Instituut voor constitutioneel recht van de KU Leuven, waar hij nu nog mee samenwerkt als vrijwillig wetenschappelijk medewerker.

Hij is tevens docent†Koninklijke Militaire School - Opleiding HOMA

Buitengewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen, rechter in het Arbitragehof.

Professor aan de Universiteit Gent.

Eerste auditeur Raad van State, Wetenschappelijk medewerker aan het Instituut voor Constitutionneel Recht van het K.U. Leuven

Bibliographic information