Business français – Fráze

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 176
Bezpečné zvládnutí moderní obchodní francouzštiny je dnes jedním z důležitých předpokladů pro dosažení úspěchu v obchodní činnosti a v zaměstnání.Ten, kdo jedná se zahraničními partnery, se musí umět správně a profesionálně vyjadřovat. Tento titul vysvětluje, jak ve francouzštině řídit schůze, nabízet výrobky a služby, hovořit se zákazníky, a přesvědčivě vyřizovat po telefonu veškeré obchodní záležitosti. Všechny důležité odborné termíny a jazykové obraty jsou připraveny k cílenému použití v typických pracovních situacích.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Schůzky a prezentaceRendezvous et présentations
6
Obchodní jednání Négociations commerciales
62
Telefonické rozhovory Conversations téléphoniques
97
Služební cesta Voyagedaffaires
119
Přijímací pohovorEntretien dembauche
140
Glossaire
165

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje