Călătorii în timp

Coperta unu
Nicolae Sfetcu, 9 feb. 2018 - 112 pagini

 Există teorii recente, inclusiv despre găurile de vierme, care permit călătoriile în timp. În cazul găurii de vierme. aceasta ar fi posibil accelerând unul din capetele găurii de vierme la o viteză mult mai mare decât celălalt capăt și aducându-le, la un moment ulterior, în starea inițială. Ar rezulta de aici o dilatare relativistă a timpului la capătul accelerat al găurii de vierme, timpul scurgându-se aici mai încet decât la celălalt capăt staționar din punctul de vedere al unui observator extern, similar cu paradoxul gemenilor.

 Majoritatea contradicțiilor care apar la călătoria în timp sunt logic incoerente: nu se poate "schimba" trecutul. Dar dacă singura cerință impusă este coerența logică, atunci este posibil de surmontat aceste aspecte. Se poate elabora un scenariu coerent de călătorie în timp, în care totul se întâmplă o singură dată și într-un mod coerent. Dar coerența logică este o condiție foarte slabă. Din punct de vedere fizic (validitatea universală a anumitor legi fizice fundamentale și starea fizică pe o suprafață anterioară regiunii călătoriei timpului să fie neconstrânsă), călătoria în timp este considerată, de asemenea, posibilă. Problemele apar din punct de vedere metafizic din cauza naturii timpului în sine.
 Niciun paradox nu există în realitate. Existența lor ține doar de concepția noastră, încă incorectă și/sau incompletă, despre spațiu și timp, și de limitele limbajului și a modului de gândire în care ne exprimăm și concepem fenomenele.
 

Ce spun oamenii - Scrieți o recenzie

Nu am găsit nicio recenzie în locurile obișnuite.

Pagini selectate

Cuprins

Călătoria în timp
Paradoxul bunicului
Mecanica cuantică a călătoriei în timp
Filosofia spațiului și timpului
Bucle cauzale
Maiiutecalumina Viteze superluminice
Curbe temporale închise
Gaura de vierme
Neutrino
Conjectura privind protecția cronologiei
Interpretarea Multiplelor Lumi IML
Este posibilă călătoria în timp?
Referințe
Despre autor

Alte ediții - Afișați-le pe toate

Termeni și expresii frecvente

Despre autor (2018)

 Experiență în domeniile ingineriei, asigurarea calității, electronică și servicii Internet (web design, marketing pe Internet, soluții de afaceri online), traduceri și editare și publicare cărți.


Asociat și manager MultiMedia SRL. Dezvoltator al Rețelei MultiMedia

Partener cu MultiMedia în mai multe proiecte de cercetare-dezvoltare la nivel național și european

Coordonator de proiect European Teleworking Development Romania (ETD)

Membru al Clubului Rotary București Atheneum

Cofondator al asociației regionale și președinte al Filialei Mehedinți al Asociației Române pentru Industrie Electronica și Software Oltenia

Inițiator, cofondator și fost președinte al Asociației Române pentru Telelucru și Teleactivități

Membru al Internet Society

Cofondator și fost președinte al Filialei Mehedinți a Asociației Generale a Inginerilor din România

Inginer fizician - Licențiat în fizică, specialitatea Fizică nucleară. Masterand în Istoria și filosofia științei.

Auditor intern pentru Sistemele de Management al Calității

Specialist în control nedistructiv industrial

Atestare în asigurarea calității

Sute de publicații proprii (cărți, cărți electronice, articole în ziare și reviste, precum și în publicații electronice), în special din domeniul TI

Limbi străine: engleza, franceza
 

Servicii


web design, comerț electronic, alte aplicații web * internet marketing, seo, publicitate online, branding * localizare software, traduceri engleză și franceză * articole, tehnoredactare computerizată, secretariat * prezentare powerpoint, word, pdf, editare imagini, audio, video * conversie, editare și publicare cărți tipărite și electronice, isbn

Informații bibliografice