Catalogus van eene verzameling schilderijen, teekeningen, prenten en prentwerken, voorts schilder- en teekenAfgewerktschappen enz., nagelaten door ... de kunstschilders Albertus Jonas Brandt en Daniel Kerkhoff, als mede eene ... collectie physische, optische en mathematische instrumenten, liefhebberijen, rariteiten en kunstwerken, merendeels ... nagelaten door ... Isaac van Eyk, eindelijk een kabinetje antieke en moderne penningen en munten: al hetwelke verkocht zal worden op Maandag den 29sten October 1821, en volgende dagen, te Amsterdam ..., door de makelaars: Jeronimo de Vries ...

Voorkant
J. Crajenschot, 1821 - 18 pagina's

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Bibliografische gegevens