Cento vinte e cinco anos de teatro en galego

Portada
Editorial Galaxia, 2007 - 459 páginas
A estrea do espectáculo A fonte do xuramento constitúe un fito trascendental na posta en marcha do sistema teatral galego. Ao longo destes 125 anos foron moitas as persoas, homes e mulleres, que traballaron a prol da construción e do desenvolvemento dese sistema. Este volume, co que a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia inicia a súa propia liña editorial, en colaboración con Galaxia, quere ser un reconto desa peripecia e, ao tempo, unha homenaxe a todas as xentes de teatro de Galicia, polo seu esforzo exemplar e xeneroso.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

No hemos encontrado ninguna reseña en los sitios habituales.

Páginas seleccionadas

Índice

PRESENTACIÓN
1335
O TEATRO GALEGO DESDE A ESTREA DE A FONTE DO XURAMENTO
1451
OS ESPAZOS TEATRAIS EN GALIZA
1479
TEATRO E CREACIÓN DRAMÁTICA NA DIASPORA E NO EXILIO
1511
A DRAMATURXIA NOS TEMPOS DA DITADURA
1539
O TEATRO NOS TEMPOS DA DITADURA
1579
OS TEMPOS DE RIBADAVIA
1611
A XERACIÓN DO 78 NA CREACIÓN DO TECIDO INSTITUCIONAL
1647
TEATRO DE RÚA DE BONECOS E INFANTIL
1777
O TEATRO ESCOLAR E AFECCIONADO
1835
O TEATRO NA UNIVERSIDADE
1883
TEATRO E TRADUCIÓN UNHA PROSPECTIVA XERAL
1911
A FORMACIÓN E A INVESTIGACIÓN TEATRAL EN GALICIA
1955
OS OFICIOS TEATRAIS
1987
A EXHIBICIÓN TEATRAL EN GALICIA
2023
UNHA APROXIMACIÓN AO DESEÑO ESCÉNICO O CASO GALEGO
2059

O CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
1659
XÉNESE E DESENVOLVEMENTO DO NOVO TEATRO GALEGO 19651991
1703
O DESENVOLVEMENTO DA NOVA DRAMATURXIA
1743
O TEATRO GALEGO NA ACTUALIDADE
1763
INFORMACIÓN E CRÍTICA TEATRAL
2115
PERSPECTIVAS E RETOS PARA O TEATRO GALEGO DO FUTURO
2115
Página de créditos

Términos y frases comunes

Información bibliográfica