Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor: Diagnoze, politici, solutii, noi abordari (1965 - 2004)

Front Cover
SCIENTCONSULT and Editura AGIR (online publishing: Adriana Vasilescu), Apr 16, 2004 - Business & Economics - 428 pages
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified

Romanian R&D and the links to the Economy. Articles, essays, commentaries, 1964-2004. Insights into Communist and post-Communist transition R&D, economy, legislation, fiscal environment. 

Cartea este adresată:

celor care pregătesc viitorul României,

     celor care îi gestionează prezentul,

          celor preocupaţi de învăţămintele trecutului,

 fie ei ingineri, economişti, sociologi, fizicieni, chimişti etc.; din cercetare, industrie, alte ramuri; profesori sau studenţi; specialişti din aparatul de stat cu atribuţii în tehnologie, economie, finanţe, resurse umane; din instituţii, ONG-uri; manageri sau specialişti „de execuţie”; bancheri, politicieni, jurnalişti, PR…

         Legislatorii şi juriştii vor găsi o cazuistică variată cu privire la impactul, uneori – major, al unor „detalii” şi nuanţe din actele normative, asupra activităţilor din economie. 

          În unele dintre materiale, istoricii vor găsi posibile răspunsuri (parţiale) inedite la întrebări de genul: „Cum a fost cu putinţă?”

        Cei din interiorul cercetării şi al industriei vor găsi un dialog cu propriile nelinişti, căutări şi iniţiative. Cei din alte ramuri şi activităţi vor afla realităţi dintr-o lume cunoscută mai mult după clişee şi prejudecăţi.

Cartea analizează, sub multiple aspecte, impactul sistemului economico-financiar, legislativ, politic, asupra progresului tehnic şi economic în economia naţională, competitivităţii produselor şi serviciilor, intereselor întreprinderilor şi persoanelor, discernământului factorului uman şi – reciproc --  impactul (necesar) al ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv al ştiinţelor umaniste şi sociale, asupra prezentului şi viitorului României, în contextul proceselor de globalizare şi de integrare europeană.

Cartea poate prezenta interes pentru cercuri largi de economişti, jurişti, ingineri, sociologi, politologi, specialişti în management, mass-media, pentru factori de decizie şi de execuţie din institute, instituţii, întreprinderi, ministere, parlament, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale; în general -- pentru cercuri largi de intelectuali preocupaţi de problemele majore ale tehnologiei şi ale economiei din România.

De menţionat şi utilitatea specială a cărţii pentru cadre didactice, doctoranzi, studenţi, pentru participanţi la acţiuni de perfecţionarea profesională, datorită bogatului material exemplificativ din practica reală a unor domenii importante, analizelor de caz, relevării relaţiilor concrete deficienţe – cauze – soluţii.

Materialul este grupat în patru părţi:

I. Ştiinţă-tehnologie-economie-societate (21 lucrări; exemple de titluri: Cercetarea şi eficienţa, Cu privire la poziţia socială a ştiinţei, Relaţia ştiinţă-economie, De la structura exporturilor la misiunea cercetării, Ştiinţa şi problemele sistemice, Profesiunea cercetătorului, Cultivarea deprinderilor creative şi a priceperii pentru acţiune, Gândirea economică în faţa exigenţelor practicii economice, Petrol, tehnologie şi politică…)

 II. Deficienţe fundamentale ale sistemului zis socialist, implementat în România; impactul asupra ştiinţei, tehnologiei, economiei, societăţii (3 lucrări, în care disfuncţionalităţile economiei planificate centralizat şi rigid sunt analizate recurgând la concepte ale cercetării operaţionale, teoriei firelor de aşteptare, teoriei informaţiei, ciberneticii; Un sistem economic şi politic greşit proiectat, 1973)

 III.      Opţiuni şi politici ale tranziţiei (23 lucrări: Ce preocupă pe intelectuali, Responsabilitatea socială a opţiunilor, Strategia dezvoltării economice a României – probleme şi opţiuni, Despre strategii în economie, Creditarea activităţilor productive din sectorul privat, Mai este necesară şi oportună o industrie autohtonă?, Liberalizarea comerţului internaţional şi interesele naţionale…)

 IV.     Impactul unor mecanisme ale tranziţiei asupra progresului economic şi tehnologic (41 lucrări, din care: Legislaţia muncii – 5 lucrări, inclusiv Noul Cod al muncii – un atentat la funcţionalitatea economiei de piaţă…; Fiscalitatea – 20, inclusiv Sistemul de impozitare deformează realitatea economică, Codul fiscal faţă cu corupţia…; Preţurile – 4, Proprietatea, privatizarea, demonopolizarea – 7, inclusiv Ocrotită, garantată, batjocorită (încălcarea dreptului acţionarilor minoritari la repartizarea profitului), Privatizarea PETROM sub semnul unor mari dileme;Managementul întreprinderilor – 5, inclusiv Decalogul problemelor managerilor români.).

 Cartea aprofundează şi exemplifică, pe o mare varietate de cazuri şi sub multiple aspecte, abordarea sistemică, pluri- şi interdisciplinară, strategică, în tehnologie şi economie; de asemenea, interacţiuni la nivelurile: micro- şi macroeconomie ● interes naţional şi globalizare ● ştiinţă şi practică ● cercetătorul, producătorul şi utilizatorul rezultatelor cercetării ● cererea şi oferta de cercetare ● factori ce contribuie la dispersarea tematicii de cercetare şi a  resurselor ei ● factori de degradare a potenţialului de cercetare ● diversitatea specialităţilor care trebuie să se conjuge pentru generarea şi soluţionarea unei probleme ● iniţiativa în crearea de noi concepţii funcţionale, noi soluţii de componente şi noi materiale ●ansamblu şi  detalii ● sistemul economic, cel tehnologic, mediul socio-uman şi mediul natural ● consecinţele imediate, moştenirile (cea căpătată şi cea lăsată) şi perspectiva ● cercetarea şi invenţiile ● certitudini, decizii şi riscuri ● omul creator şi omul consumator de ştiinţă ● omul creator şi omul consumator de bun trai ●iniţiativa euristică spontană şi locală şi strategiile şi programele ştiinţifice şi tehnologice naţionale şi internaţionale ● nevoia de comunicare ştiinţifică, conducerea participativă şi nevoia de secret comercial ● privatizare, monopoluri şi politică ● rolul statului în economia consecvent liberală ● eficienţa reală, dar ascunsă, a cercetării şi aparenţele ei contrare, deformante ● sistemul legislativ ca promotor sau inhibitor al progresului tehnologic şi economic ● impactul birocraţiei şi al unor manifestări de formalism în economie … şi multe altele.                                                                                               

Cartea nu este o monografie sau un tratat pedant, ci o culegere de cca. 90 studii, eseuri, articole (de regulă, acide), publicate în intervalul 1965-2004, dezvăluind, într-un limbaj accesibil intelectualului de orice profil, probleme de profunzime şi demonstrând soluţii de larg interes (unele – deja adoptate), împănate cu afirmaţii incitante, cu crâmpeie de memorialistică, cu explicaţii intuitive, pentru ca subtilităţile să fie inteligibile şi atractive.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

About the author (2004)

http://www.marioduma.ro

Născut pe 16 aprilie 1930, Mario Duma a avut satisfacţia unei cariere împlinite, desfăşurată pe aproape 50 de ani şi dedicată activităţii de cercetare in domeniul ingineriei şi impactului acesteia asupra societăţii. Doua pasiuni vechi - jurnalistica si analiza economica - si-au gasit expresia in numeroasele articole publicate ca analist economic. Articolele constituie o cronica unica a anilor 1990-2004, dar si exemple de profunzime, de gandire sistemica - si de buna credinta. 

Mario Duma a studiat inginerie electromecanică la Universitatea Politehnică din Kiev (absolvită în 1953) şi a obţinut in 1973 titlul de doctor-inginer la Universitatea Politehnică Bucureşti, Facultatea de Automatică, cu teza: „Analiza sistemelor automate de transmitere a informaţiei (pentru conducerea prin calculatoare a proceselor)".

A lucrat ca inginer la Electromagnetica (1953-1956) şi inginer cercetător la ICET-ICPE, IPA (1956-1969) şi ICENERG/ICEMENERG (1970-1991), in funcţii de şef de laboratoare şi secţii de cercetare-dezvoltare, cu preocupări şi contribuţii constante şi de pionierat in domeniul analizei de sistem: analiza fluxurilor de informaţii; simularea sistemelor sochastice; informatică de gestiune; prognoză, informatică, conducere, economie energetică, strategie şi fundamentare programe de dezvoltare energetică. A fost membru AGIR, membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România şi Preşedinte fondator al Fundaţiei „Premiul Român pentru Calitate J. M. Juran”, 1999-2002.

Din 1991, in continuarea preocupărilor de o viaţă, a înfiinţat şi condus SCIENTCONSULT SRL, microîntreprindere independentă de cercetare şi consultanţă în domeniul economiei, managementului, cercetării-dezvoltării. Reflectând preocupările Dr. Ing. Mario Duma, SCIENTCONSULT s-a axat pe probleme complexe, pluridisciplinare, dificile, cu participanţi eterogeni, cu componente eterogene, cu impact încrucişat.  Misiunea firmei, “Pentru profesionalism şi cultură în management şi în tehnologie”, reprezintă credo-ul său de o viaţă. În 10 ani de activitate intensă (1992-2001), SCIENTCONSULT a antrenat peste 246 autori de lucrări sau lectori de cursuri, au fost produse peste 130 de studii, cercetări, ghiduri metodologice, şi au fost şcolarizaţi peste 220 top- şi middle manageri de profil cercetare-dezvoltare. Între primele firme private, independente, de consultanţă în cercetare din România, SCIENTCONSULT a fost un factor constructiv şi de sprijin pentru cercetarea românească şi pentru cercetători in decada dificilă de după 1989.

Între 1992-2002, Dr. Ing. Mario Duma a fost vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti (CCIRB), preşedinte fondator al Secţiunii Industrie a CCIRB (1992-2002); membru al Colegiului de conducere al CCIB şi membru onorific al CCIR. In aceste funcţii, Dr. Ing. Mario Duma a fost activ angajat in evoluţia CCIRB, în efortul a o face relevantă şi reprezentativă pentru membri şi de a îi extinde impactul pozitiv asupra economiei.

In paralel cu activitatea profesională imediată, Mario Duma a fost întotdeauna preocupat de aspectele macroeconomice, sociologice, ale ingineriei în general şi ale cercetării in particular. O atenţie specială a datpoliticilor economice şi industriale şi impactului legislaţiei economice asupra mediului de afaceri. A publicat peste 150 de lucrări cu caracter economico-social. In 2004, multe din aceste articole au fost publicat in culegerea„Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor” (coeditare SCIENTCONSULT şi AGIR). O sinteză a preocupărilor de peste 4 decenii, cartea analizează, sub multiple aspecte, impactul sistemului economico-financiar, legislativ, politic, asupra progresului tehnic şi economic în economia naţională, competitivităţii produselor şi serviciilor, intereselor întreprinderilor şi persoanelor, discernământului factorului uman şi, reciproc, impactul (necesar) al ştiinţei şi tehnologiei, inclusiv al ştiinţelor umaniste şi sociale, asupra prezentului şi viitorului României, în contextul proceselor de globalizare şi de integrare europeană.

Bibliographic information