Chatthantachādok

Front Cover
Piyaphō̜n ʻAphichātanon Kanchana, 1999 - Religion - 95 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

3 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ โยชน์ ๑๓ ๒๔๖๖ ๒๔๘๙ ๒๔๙๓ ๒๕๔๒ ก็ กันยายน ขอ ของ ข้าพระพุทธเจ้า ขึ้น คชุตฺตมสฺส วคฺคู คน คือ ครั้น ความ เครื่อง งาม งามีรัศมี ๖ ประการ เงิน จะ จึง เจ็ด เจ้า ฉพฺพิสาณํ ฉัททันต์นั้น ฉัน ชัก ชาดก ชาดก เรื่อง เชือก ซึ่ง ณ ที่นั้น ด้วย ได้ ตตฺถ เต เถิด ทนฺตา ทนฺตานิ คชุตฺตมสฺส ทนฺเตหิ ทรง ทั้ง ทันใดนั้น ทิสา แท้จริง นหายติ นาคราชา นั้น ลง อาบ นา นาคา นายแพทย์ปียะ อภิชาตนนท์ นึ้ ใน เป็น เป็นต้น แปลว่า ผ้า ผ้า กาสาว ผู้ พญา ช้าง พระ พระนางสุภัททา พระพุทธเจ้า พระศาสดา เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ตรัสว่า พะย่ะค่ะ พัตร์ พันเอก นายแพทย์ปิยะ อภิชาตนนท์ พันเอก นายแพทย์ปียะ พฺรหนฺเต เพราะ ภาพจิตรกรรมฝาผนังหอไตรคณะทเหนือ วัดพระทเชตุพนฯ ภิกษุทั้งหลาย มมํ มา มี เม เมื่อ ไม่ ยมทฺทส เย เกจิ โย รกฺขนฺติ รักษาพระองค์ฯ พ ราชปุตฺตี ลูกศร เลื่อย แล้ว และ วคฺคู สุเภ อปฺปฏิเม วัดสามพระยา ว่า ศอก สระ สหาย สัตว์ สา สุปีเน สุภัท ทา สุ วัณ เสร็จ เสา หน้า หรือว่า หิ แห่ง ให้ อธิบายว่า อนึ่ง อภิชาตนนท์ สมรสกับ อยู่ อหํ อ้อย อาทาย เอา

Bibliographic information