Chirurgická onkologie

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 18. 12. 2014 - Počet stran: 904
Po překladové knize stejného jména v roce 2005 se nyní dostává čtenářům do rukou první originální postgraduální mezioborová domácí monografie.Kolektiv více než 70 předních odborníků domácích, ale i zahraničních sepsal pod vedením editorů prof. MUDr. Zdeňka Kršky, CSc., prim. MUDr. Davida Hoskovce, PhD. a prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. zcela unikátní učebnici, která postihuje v 42 kapitolách celou šíři oboru jak z pohledu chirurgického, tak onkologického.
Celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace obsahuje 367 fotografií, 89 perokreseb, 90 grafů a schémat.
Publikace vznikla za významné podpory společnosti AGROFERT, společnosti AGEL a dalších subjektů.
Jednotlivé kapitoly postihují patofyziologii nádorového bujení, dále v nich čtenář najde potřebné zobrazovací metody, nádorové markery, chirurgický staging, nechirurgickou léčbu, perioperační management, urgentní stavy i informovaný souhlas. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým nádorům podle druhu a lokalizace….
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Současný stav a budoucí vývoj epidemiologické zátěže české populace zhoubnými nádory
1
2 Patofyziologie nádorového růstu a metastazování
19
3 Přehled zobrazovacích metod v chirurgické onkologii
29
4 Nádorové markery
53
5 Principy patomorfologické diagnostiky nádorů
63
6 Chirurgický staging tumorů
75
7 Základy nechirurgické léčby nádorů
101
8 Paliativní léčba onkologická
143
25 Žlučové cesty
463
26 Nádory pankreatu
473
27 Slezina
525
28 Tenké střevo
533
29 Nádory tlustého střeva
541
30 Nádory konečníku
553
31 Karcinom anu
565
32 Maligní nádory nadledvin
573

9 Perioperační management
149
10 Urgentní stavy v onkologii
209
11 Karcinomy bez určení primární lokalizace CUP
219
12 Psychologické aspekty onkologického onemocnění
227
13 Informovaný souhlas
235
14 Základy plastické chirurgie v onkochirurgii
243
15 Lymfomy
259
16 Kožní nádory
269
17 Nádory prsu
295
18 Nádory štítné žlázy
323
19 Karcinom příštítných tělísek
337
20 Nádory plic
341
21 Tumory mediastina
365
22 Karcinom jícnu
373
23 Karcinomy žaludku a distálního jícnu
391
24 Nádory jater
417
33 Gastrointestinální stromální nádory
585
34 Neuroendokrinní nádory
591
35 Peritoneální nádory
601
36 Nádory měkkých tkání
615
37 Kostní nádory
645
38 Stomie na gastrointestinálním traktu
697
39 Nádory přesahující jeden systém a spolupráce chirurgonkologgynekologurolog
707
40 Nádory srdce a cév
787
41 Nádory nervové soustavy a jejích obalů
799
42 Současné možnosti chirurgie v komplexní léčbě nádorů hrudníku břicha a retroperitonea u dětí
809
Přílohy
837
Rejstřík
847
Souhrn
869
Summary
871
Autorská práva

Bibliografické údaje