Chirurgie karcinomu plic

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 9. 6. 2006 - Počet stran: 236
Monografie shrnuje všeobecné poznatky o kancerogenezi plicní rakoviny na úrovni, která odpovídá potřebám lékaře, rozhodujícího o indikaci jednotlivých diagnostických a léčebných modalit u nemocných trpících plicním karcinomem. Je ručena chirurgům, pneumologům, onkologům, a zejména plicním chirugům. V knize najdete poznámky o biologii, epidemiologii, histologické klasifikaci, klinice, diagnostice a stagingu jsou nezbytným úvodem k obecným kapitolám zabývajícím se chirurgickou, pneumoonkologickou a anesteziologickou problematikou operační léčby plicní rakoviny z interdisciplinárního hlediska. V podkapitolách týkajících se méně častých typů operací (rozšířené resekce, miniinvazivní výkony), jsou podrobněji komentovány okolnosti a postupy, které se denní běžné praxi vymykají. Zvláštní oddíl knihy je pak věnován problematice výkonů na lymfatickém systému plic, která je v naší literatuře neprávem opomíjena.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

1 Biologie karcinomu plic
15
2 Epidemiologie karcinomu plic
19
3 Histologická klasifikace
23
4 Klinická prezentace
25
5 TNM klasifikace
29
6 Vyšetřovací metody
31
7 Indikace operace pro nemalobuněčný plicní karcinom
43
8 Léčebné postupy kombinované s chirurgií
53
13 Operační přístupy
89
14 Základní principy plicní resekce
99
15 Technika typických operací
105
16 Bronchoplastické a angioplastické operace
139
17 Operace Pancoastova tumoru
151
18 Problematika rozšířených plicních resekcí
161
19 Reoperace pro plicní karcinom
175
20 Videoasistované anatomické plicní resekce
179

9 Chirurgie malobuněčného plicního karcinomu
59
10 Předoperační vyšetření a příprava
63
11 Anestezie
69
12 Chirurgická anatomie hrudníku
73
21 Lymfadenektomie
185
22 Pooperační péče
191
23 Pooperační komplikace
201
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje