Chorobné znaky a příznaky 2

Přední strana obálky
Druhá část navazuje na nedávnou vydanou, ale již úspěšnou publikaci stejného názvu, která obsahovala 76 znaků a příznaků. V této knize najde čtenář dalších 35 vybraných znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů, které navazují a doplňují soubor první knihy. Hesla jsou rovněž řazena abecedně a každé heslo opět dodržuje důsledně strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba. Významnou částí i tohoto dílu je epilog, ve kterém autoři shrnují v přehledné formě mimořádně zajímavé informace o eponymech z celé publikace.
 

Obsah

Předmluva slova recenzentů
16
1 Adynamie
17
2 Alopecie
37
3 Anémie chudokrevnost
43
4 Anosmie
51
5 Ataxie
55
6 Bazofilie
59
7 Dehydratace
63
20 Obrny
147
21 Otoky očních víček
173
22 Palpitace
181
23 Poruchy paměti
187
24 Poruchy řeči
196
25 Poruchy sluchu
205
26 Poruchy spánku
211
27 Poruchy srdečního rytmu
219

8 Dyskolorace nehtů
69
9 Dysurie
77
10 Eozinofilie a eozinopenie
83
11 Epistaxe
91
12 Exantém
97
13 Exoftalmus a enoftalmus
101
14 Inkontinence moči
109
15 Kachexie
113
16 Klaudikace
119
17 Myalgie
133
18 Nykturie
139
19 Nystagmus
143
28 Purpura
233
29 Únava
241
30 Xerostomie
245
31 Změny dechové frekvence
251
32 Změny jazyka a ústní dutiny
261
Epilog eponyma užitá v předchozích kapitolách
281
Seznam použitých zkratek
313
Rejstřík
319
Jmenný rejstřík
325
Souhrn
327
Summary
328
Autorská práva

Bibliografické údaje