Collectieve schuldenregeling

Front Cover
Larcier, Apr 14, 2009 - Law - 218 pages
0 Reviews

Van dit werk resten nog een aantal exemplaren. Indien u dit werk wenst te bestellen, gelieve contact te nemen met herman.verleyen@larcier.be, tel +32(0)9 269 97 96

Dit boek maakt de lezer vertrouwd met de collectieve schuldenregeling aan de hand van een grondige analyse van de wijzigingen die de wetgever eind 2005 heeft aangebracht.

Het heeft hierbij tevens aandacht voor de motieven die de wetgever tot de revisie hebben geÔnspireerd. Daarenboven licht het, onder meer aan de hand van rechtspraak, de moeilijkheden toe die met de interpretatie en toepassing van het gewijzigde kader gepaard gaan. Ook oplossingen worden aangereikt. De overheveling van de collectieve schuldenregeling naar de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, het lot van de zekerheidsstellers in de collectieve schuldenregeling, de versterking van de minnelijke aanzuiveringsregeling, de aangifte van schuldvorderingen †en de totale kwijtschelding van schulden zijn slechts een greep uit de thema’s waaraan het boek uitvoerig aandacht besteedt.

Theoretisch onderbouwd en met aandacht voor praktische problemen en vanuit de invalshoek van zowel schuldenaar, schuldeiser, zekerheidssteller als schuldbemiddelaar wil het boek een nuttige leidraad zijn voor alle spelers in de collectieve schuldenregeling.

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Inleiding
1
Opschorting van de middelen van tenuitvoerlegging
7
Totale kwijtschelding van schulden
13
Collectieve schuldenregeling van beslagrechter naar
19
Afdeling Inwerkingtreding van de bevoegheidsoverheveling
25
Inwerkingtreding van de wijzigingen aan
31
De voornaamste wijzigingen van de wet
37
Het lot van de persoonlijke zekerheidsstellers
44
Het leefgeld
86
Kwijtschelding penale boeten
98
Verlenging van de terugbetalingstermijn bepaalde
105
Prioritaire aanzuivering
114
Nieuwe feiten
142
Herroeping
150
Derdenverzet
153
Beknopte bibliografie
167

Schorsing van uitvoeringsmaatregelen
58
Het lot van de persoonlijk aansprakelijke echtgenoot
65
Kennisgeving van de beschikking
77
Trefwoordenregister
195
Copyright

Common terms and phrases

About the author (2009)

Sinds 2004 is Bertel De Groote als docent verbonden aan het departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde van de Hogeschool Gent. Hij is er voorzitter van de vakgroep Accountancy & Fiscaliteit. Voordien was Bertel De Groote assistent IPR aan de UIA en juridisch raadgever in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hij† is†eveneens als onderzoeker verbonden aan de Gentse Rechtsfaculteit in de Vakgroep Procesrecht, Arbitrage en Internationaal Privaatrecht.† Hij onderzocht voornamelijk diverse juridische aspecten van de elektronische handel en werkte mee (consumentenbescherming, elektronische handtekening, aansprakelijkheid,...) aan het opleidingsonderdeel "Recht en Informatica".†Bertel De Groote†behaalde er de graad van doctor in de rechten met het proefschrift† “Onrechtmatige daad en internet – Een rechtsvergelijkende analyse van art. 5, sub 3 EEX-Verordening en de Amerikaanse bevoegdheidsregeling aan de hand van het internet”, gepubliceerd bij Larcier.

Bertel De Groote publiceert voornamelijk in volgende domeinen: collectieve schuldenregeling, informaticarecht, procesrecht en internationaal privaatrecht. Hij is onder meer lid van het Centrum Jurist & Informatica.

Meer informatie op† de website van Bertel De Groote: http://docent.hogent.be/~bgro479/

Assistent Instituut Procesrecht UGent, advocaat† bij de balie te Brugge

Bibliographic information