Collection of folklore and folk studies

Front Cover
Izdava Bŭlgarskata akademii︠a︡ na naukite, 1915 - Folklore
Includes bibliographies.

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

ПрЬдговоръ
6
1отация па гласнитЬ
27
б ВмЪтане гласни
34
ШмЬнение яа съгласните
41
Остатъци отъ стари падежни форми
48
Множествено число
55
Членъ
62
Сложни глаголни форми
69
Мока Руменка
178
Гюзелъ Димчо
179
ПовЬй буйаий втре
180
Хаджи Тидо
181
Столнъ въ тъмница
182
Марийка в братъ й
183
Полвбничаво момиче
184
Момиче малко глупаво
185

ПрЪдлогъ
76
женски родъ
83
прЬдлозптЬ
96
II
105
Цеверната жепа
111
За двущата брата гаволвтии и залуховим
112
Сит поп сита попадам
113
За циганина и киселото мдако
114
Бабичката дето викала смрта
115
Дулгерете и дядо Госпот Ц6 11 Глава като крива
116
Начивалче Досредалче и Дометалче
117
Бре кото таралехак
118
Кату са обичат топла пита и сирене
123
Срце да е чисто
124
Гитти рая Стоене
125
Напатила са Пата
126
Благословии
129
Клетви
130
Поздравления и честитявания
134
Дума говорене
135
Умъ хитрость глупость лукавство опитность
136
Гледане виждане
138
Скорость бързина бъганс
139
Срамъ и безсрамие
140
Лвность неподвнжность
141
Правдина а кривдива
142
Сладость и горчевипа
143
Кротость смирение доброта
144
Ядене лакомство гладъ
145
ПодсмЪхъ ирония
146
Плачъ и сквхъ
150
Дългъ и задължения
151
Пиянство
152
Постоянство настончивость
153
Неблагодарность
154
Хубость и гроаота
155
Зжеица мечкастръвница
162
Рабиша помакиия
168
Ненчо войвода и Минка вдовица
174
Богдана маджарка
186
Мома присиЪхулка
187
Мома и калугеръ
188
Драгана и славей
189
Вела в Нею
190
ПЬсень на свдЪнка
191
Гореща любовь и завистлива майка
192
Опасно шегуване съ ревнивъ любоввикъ
193
Кумъ ва либето си
194
Жестока дела
195
Безнадежна любовь
196
Пла Донка
202
Б4ла Неда
208
Марко многоженецъ и руса Драгана I и II
214
Овчарь
218
Стоявъ и Самандра 319
219
в Голмъ обзаюгъ
220
Обзалогь аа мока
221
Боленъ Енчо
222
Слънчова майка
223
Майка деветь синове и чума
224
Окаяняа майка
225
Чума въ Цариградъ
227
Пеша Геракиня
228
Умирающа майка
229
Умирающъ и мЪднн кавали 280
230
Данъ войвода
231
Стоянъ войни
232
Потурчена Радка
234
Мързелива мома 285
235
Хороводна
236
III
237
Думи отъ тетевенския говоръ по азбученъ редъ
287
Мжкн и женски имена отъ Тетевенско
363
Мхжкн собствени имена
368
Фамилни арвкорнн имена
369
Роднински назваиня отъ Тетевенско
370
Нааванил на местности въ вемлището иа Тетевенъ
374

Other editions - View all

Bibliographic information