Conditien en voorwaerden waer naer de heeren burgermeesteren en raedt in Groningen hebben geresolveert, te doen negotieren en opnemen, ten behoeve ende tot laste van haer voorschreve stadt, een capitael tegens 4 per cento van vijf duysent ses hondert en vijf-en-twintigh guldens jaerlijcksche lijf-renten by overlevingh. En dat op het leven van een collegie ofte compagnie van 500 persoonen, alle van ongelimiteerden ouderdom

Front Cover
Doornick, 1670 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information