Continens disquisitionem de natura tributorum ...

Front Cover
C.A. Spin et filius, 1854 - 51 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 47 - De aan het slot van art. 340 vermelde regten, "(sunt quae citantur art. 238) loonen en gelden wor"clen tot geen hooger bedrag geheven, dan noodig is te "achten om den betaler naar evenredigheid van het ge"bruik of genot dat hij heeft, in de kosten van aanleg, "onderhoud of verstrekking van het door hem gebruikte "of genotene te doen dragen...
Page 43 - ... gevorderde weg-, straat-, brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom- en veergelden, wik-, weeg-, meet- en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen in hallen, op markten en dergelijke openbare plaatsen, begrafenisrechten en andere gelden voor het gebruik of genot van openbare gemeente-werken, bezittingen of inrichtingen, en dat van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten.
Page 43 - Voor plaatselijke belastingen worden gehouden, de in naam der gemeente gevorderde weg-, straat-, brug-, kaai-, haven-, kraan-, sluis-, dok-, boom-, en veergelden, wik-, weeg-, meet-, en keurloonen, gelden voor banken of staanplaatsen in hallen, op markten en dergelijke openbare plaatsen, begrafenisregten en andere gelden voor het gebruik of genot van openbare gemeentewerken, bezittingen of inrigtingen en dat van door of van wege het gemeentebestuur verstrekte diensten".
Page 42 - Voor plaatselijke belastingen worden gehouden, of daarmede, wat de toepassing van art. 232 — 237 betreft, gelijkgesteld de in naam der gemeente gevorderde weg-, straat-, brug-, kaai-, haven-, kraan- , sluis- , dok- , boom- en veergelden , wik- , weeg- , meet- en...
Page 1 - VaiTo 1. 1., dictum a tribuŪais, quod ea pecunia, quae a populo imperata erat, tributim a singulis pro portione census exigebatur.
Page 25 - ende op eenen voet tot gemeen defensie derselver "provinciŽn opgestelt, geheven ende openbaerlick den "meest daervoor biedende, van drie maenden tot drie "maenden, ofte eenighe andere bequame tijde, ver"pacht ofte gecollecteerd sullen worden al omme binnen "die voorsz.
Page 25 - voorzien tot die kosten , die men van noode hebben sal "tot defentie van de voorsz.

Bibliographic information