Copie Vande Belijdenisse ende Sententie Capitael van Cornelis de Hoogh, Waerinne ghespeurt werden de aenslaghen ende middelen, welcke den Koninc van Spangien tot verscheyden tijden ghebruyckt heeft, omme door verraderije, seditie ende oproer dese Landen te brengen onder syn absoluyt ghewelt: Allen oprechten Lief-hebbers ende Yveraers der Nederlandtscher Vrijheyt tot waerschouwinghe

Front Cover
1608 - 8 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information