Copie vanden mandemente ons genadichs Heeren des Keysers ende den statuyten ende ordinancien by mijn heeren schoutet, borghermeesteren, scepenen, rentmeesters ende raede der stadt van Antwerpen dien naeuolghende ghemaect opt stuck vanden clordewagencruyders deser stadt, midsgaders den salaris ende loon opten arbeyt ghestelt ende oock den puncten ende articulen daer een yeghelijck hem dien aengaende schuldich is nae te regulerene

Front Cover
bij Jan Grapheus, 1545 - 40 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information