CorelDRAW 11 - česká verze

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2003 - Počet stran: 218
Kniha popisuje novou českou verzi populárního grafického vektorového programu kanadské společnosti Corel. Díky řadě nových funkcí se CorelDRAW 11 velmi přibližuje aplikacím, které jsou určeny pro práci s webovou grafikou. Čtenář se naučí nejen ovládat základní i pokročilejší funkce programu, ale také prezentovat svá grafická díla formou PDF dokumentů či internetových stránek.
 

Vybrané stránky

Obsah

Oddíl 1
6
Oddíl 2
7
Oddíl 3
8
Oddíl 4
9
Oddíl 5
10
Oddíl 6
18
Oddíl 7
25
Oddíl 8
40
Oddíl 9
78
Oddíl 10
137
Oddíl 11
156
Oddíl 12
166
Oddíl 13
189
Oddíl 14
202
Oddíl 15
207
Oddíl 16
208

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje