CorelDRAW X4: praktická příručka

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2009 - Počet stran: 127
Kniha seznamuje čtenáře s novou verzí populárního grafického programu. Zkušení uživatelé i úplní začátečníci v ní naleznou řadu praktických informací a rad, které jim umožní rychlé seznámení s programem a zvýšení produktivity práce. První část je věnována uživatelskému rozhraní a možnostem jeho nastavení, stručně jsou probrány veškeré nástroje a funkce. V další části je na řadě praktických ukázek krok za krokem vysvětleno použití základních i složitějších funkcí a čtenář se tak dozví, jak vhodně postupovat při tvorbě např. loga, vizitky, novin nebo webové stránky. Jednotlivé příklady jsou doprovázeny grafickými a typografickými radami a doporučeními, aby se hlavně začátečníci vyvarovlai zbytečných chyb. Závěr knihy je věnován popisu ostatních aplikací z balíku - PHOTO-PAINT pro editaci bitmapových obrázků, PowerTRACE určeného k vektorizaci bitmap a CAPTURE - utility pro snímání obrázků z obrazovky počítače.
 

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
11
Kreslení základních objektů 3 1 Kreslení křivek
17
Editace objektů
25
15
35
Tipy pro zvýšení produktivity 5 1 Nápověda
45
8
51
7
59
Fotografie a bitmapová grafika 8 1 Corel PHOTOPAINT
71
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje