Corpus Oral de Registres. Materials de treball (Llibre + CD-ROM)

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 18 de març 2005 - 96 pàgines
1 Ressenya
Les ressenyes no es verifiquen, però Google comprova si hi ha contingut fals i el suprimeix quan l'identifica.
El volum "corpus oral de registres". Materials de treball posa a l'abast dels estudiosos de la llengua catalana i del discurs oral una mostra de textos orals de 26 gèneres dels àmbits civil, cultural, educatiu-acadèmic-científic, empresarial-comercial, polític, privat i religiós. La mostra comprèn, en conjunt, un total de 154.198 mots, distribuïts en 168 textos diferents..Els materials es presenten en un CD-ROM i un llibre. El CD-ROM conté els arxius de so i la transcripció discursiva (ortogràfica) de cadascun dels textos, així com informació sobre el context, convencions de transcripció i una descripció del corpus. Els textos poden ser consultats directament o a través de qualsevol programa de tractament de textos. El llibre inclou també la descripció dels materials, juntament amb les convencions de transcripció i una mostra de transcripció dels textos de cadascun dels gèneres.
 

Què en diuen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica