Corpus scriptorum historiae byzantinae, Volume 48

Front Cover
Barthold Georg Niebuhr
impensis E. Weberi, 1843 - Byzantine Empire
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page v - Chalcocondylas ut argument! peregrin! copia et varietate ad legendum allicit, ita leclu ingratus est, emendatu difficilis. cui cum licerot plane et dilucide loqui, eoque uti sermone quo Ducas et Phrantzes usi etiamsi non délectant at intelliguntur, maluit Herodotum aemulari. itaque dum lunonem captât, a nube adeo decipitur ut saepe ne ipse quidem quid dicere velit nosse videatur. quid quod multis in...
Page v - P talibus locis quid vis faceré criticum ? quemne scriptor defugerit vocum et locutionum delectum , eum ad suum arbitrium libidinemque instituât? audax facinus nee cuiquam facile placiturum. relinquat igitur, qualia acceperit, congesta eodem non beiie iunctarum discordia semina rerum? relinquet sane taediumque feret. Quod non tulit b. Hamakerus. is enim cum propter insignem, qua excellebat, litterarum...
Page 353 - In hune modum rebus gestis redibat domnm. nee mullo post eum ducem et rerum gubernatorem crearunt, cum bello peterentur a Germanis et Boemis, eique res administrare pro suo arbitrio permisere. compáralo igitur exercitu profectus est contra Boemos, et longo tempere cum his bellum gessit. tándem collatis signis pugnans cum Iscra, viro in re militari conspicuo , victus est. verum cum denuo cum ¡sto congrederetur, victoriam recepit. Amurates caput regí...
Page 227 - ... quem incolae Toganum nominant eo secutus est Amurates, née desinebat omnia indagare ut potiretur Mustapha, cum autem quasi verriculo lustrasiet et indagine circumdedisset locum in quo eum se occultare suspicabatur , sub arbusto latitantem offendit. cuius , ubi vivus in manus vénérât, guttur laqueo fregit.
Page viii - ... quidem est, ex quo historiae Byzantinae editioni praeesse coepi, de léxico Byzantino edendo cogitasse, sed nolo viris doctissimis occasionem hanc de re publica Iliteraria bene merendi praeripere. glossarium hoc nostrum...
Page 109 - Propterea euim ad Asiae reguum emersit rex Temires et Semarchandae regno potitus est. quae singula ut evenerunt, me commémorante accipietis. fama est liunc virum ab minimis et perobscuris principiie profectum, magnam sibi poteutiara ¡n Asia peperisse.
Page 230 - Natoliae dictus) imperator nuncupatur, hos sequuntur copiae universae et duces reliqui, quocunque molem avertunt , iussu régis, comités se iis iungunt et praesides, quos signíferos Dominant: ubi enim in istum ordiuem fuerint allecti a rege, donantur signis, ut qui duces et praesides sint multarum urbium. hnnc pracsidem eomitantur orbium principes et magistratut , quocunque cum exercitu proficitcitur, cum avila âtÙToÇiç. oî fiévrot lnnoSw\^oi rânovini xai oviot ¿ç TOVÇ (icpwv uviwv vnâç/nvç....
Page 227 - Amorates vero nactus navim lanuensium mazimam, quae forte appuierai, paciscitur cum gubernatore ut se cum peregrinis et ianuae militibus necnon cum reliquii copiii in Europam traduceret.
Page 190 - IM ctati, ut in posterura inodestiae memores essent. his in hune moduin peractis , vim belli contra laniiensium urbem verteré. cum autem ubique victoriis navalibus clarescerent, et mirabilem sibi ubique potentiam pararent, et etiam alios mari, quod earn regionem alluit, prohibèrent, accidit ut lanuensium urbs in maximam derolverelur calamitatem , ut quae navalibus praeliis nihil amplius ellicere posset.
Page 174 - Graecorum ad eum mittebanlur, coiisnlentes ne se totum luxuriae et voluptati dedat, quasi ¡am sit plane securus et in portu naviget ; quasi nihil periculi amplius, quantum ad regnum attinet, a fratre sit meluendum.

Bibliographic information