Corrosiif teghens de in-etende pest-kole van 't pausdom, ofte grondigh ondersoeck, of het wel geoorloft is de Paepsche superstitien te dulden ofte opentlijck onder een Christelicke Ghereformeerde Overigheydt toe te laten. Midtsgaders, De Resolutie van de ... Staten van Hollant ... Als oock mede haren brief aen 't Hof Provinciael vergunt, op de Remonstrantien vande Zuyd en Noort-Hollantsche Synode ...

Front Cover
Theophilus Philopatris, 1636 - 28 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information