Cort ende waerachtich verhael van het lijden van sommighe vrome ende glorieuse martelaers, die om de H. Catholijcke religie in Enghelandt ghedoot zijn int voorleden jaer van gratien 1600. Ende ... oock in desen ... jare 1601. Mitsgaders een antwoordt ... op eenighe lasterlycke boecxkens ende printen van de Gheusen wtghegheuen tegens ... den Eerts-Hertoghe Albertus, aengaende een wederdoopersse, onlancx buyten Bruessel gheinsticeert

Front Cover
by Hieronymus Verdussen, 1601
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information