Cort ondersoeck der vijf remonstrantsche artijckelen, ende den oorsprongh vande selve: met verscheyden teghen-stellinghen hoe zy van beyde zijden wedersproken ofte beweert worden, ... ghegheven door een der vernaemste leeraeren onder de nytghebannen remonstranten, wiens naem om reden versweghen wordt ...

Front Cover
1620 - 124 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information