Cort verhael, vande ontschutteringe, gedaen aen eenige vrome endegequalificeerde borgers, binnen de stadt Leyden, ende vande proceduren aen sommighe vande ontschutterde aenghestelt. Ghelijck het selve, by maniere van Remonstratie, aende Ed. Mog. Heeren Staten van Holland ende West-Vrieslant, in der selver vergadringe is geprefenteert gheweest ; ende met de autentijcke stucken bevesticht. Die nende tot justificatie vande selve Schutters, ende nodighe onderrechtinghe vanallerlen persoonen, hooghes ende leeges standts. Waer by oock is ghevoecht een kleyn verhael van sommighe insolentien, by de Waertgelders aldaer ghepleeght

Front Cover
1618 - 36 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Bibliographic information