Curiosa hungarica

Front Cover
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Kiadása, 1899 - Foreign Language Study - 329 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents


Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 53 - Úgy nem kell. - Ne tréfálj, kérlek, add ide a csontokat. - Várakozz! - Az ördög szerelmére kérlek! Az én órám mindjárt kitelik. . . A csontokat! Üt az óra egyet. A föld megrendül és megnyílik. A veres vaddisznó fájdalmas röfögéssel és visítással búvik a feneketlen mélységbe. A mi tudákosunk egy kis gödröt ásván, a csontokat eltemeti, és nem jött többé fel a lélek. VIII. Mit keres ott az utcán kétrét görbedve a mi tudákosunk? Talán a pénzét vesztette...
Page 52 - Itt van, úgy mond, parancsolatodra. - Keress nekem akközt egy aranyat. - Az nincs, hiszen kispénzt parancsoltál. - No, ha nincs, vidd el. - Itt van ni. S a kispénz közül kihúz egy aranyat a vaddisznó. - így hát nem mind kispénz van abban. Ügy nem kell. - Ne tréfálj, kérlek, add ide a csontokat. - Várakozz! - Az ördög szerelmére kérlek! Az én órám mindjárt kitelik ... A csontokat! Üt az óra egyet. A föld megrendül és megnyílik. A veres vaddisznó fájdalmas röfögéssel...
Page 33 - se puso a dormir en un carro cubierto, al quäl en Hungria llaman coche, el nombre y la invencion es de aquella tierra (Cabrera l, 66.); demgegenüber hält Diez fest, dass die it.
Page 51 - Közelgett az éjfél, midőn a mi tudákosunk egy fekete köpenyeget kifordítva magára veszen, a cegiéd utcai temetőbe ballagott, sa MJ-né sírhalmát felkeresi. Ördöngős imádságot mondott és ugyanott várat kerített vesszejével. A vár közepére maga leült s várta az éjfélt. Üt az óra . . . Tizenkettő. — Nagy zúgó szél támad egyszerre. A mi tudákosunk mindenfelé vizsgálódott, de semmi legkissebbet sem vett észre.
Page 65 - Kitűnt, hogy nem csak a posztó, a melyből az attila készül, nem csak a bársony, a mely a gallért, nem csak a gallér, mely a nyakat diszesíti. nem csak a czérna, a mellyel varrva, nem csak a zsinór, a mellyel ki van czifrázva, hanem az egész czifrázat is idegen; sőt maga az Attila sem magyar.
Page 47 - A vendégek nem győztek eléggé csodálkozni a szoba kisded, de takaros voltán. Bemennek egymás után: és íme a kisded szoba észrevétlenül úgy kitágult, hogy a vendégek mindnyájan befértek, ámbár némely urak és asszonyok jó nagy spatiumot foglaltak el. A mi tudákosunk kiment; s csak elhűlt szemükszájuk a vendégeknek, midőn egy libériás inas által az asztalhoz hívódnak.
Page 51 - Ehol jön vissza, kibúvik a maskarából és keresi a csontokat a veres vaddisznó. Sok vizsgálódás után meglátja a tudákost, a csontokon csendesen ülni ; nézi sokáig merően. Végre hozzá ballag és a várat megkerülvén, emberi nyelven kezd szólani hozzá a disznó. — Ember, add ide a csontokat. — Disznó, a csontok nálam nincsenek. — Nyomorult halandó tőled nagyobb tiszteletet érdemlek. A csontokat add ide, a melyeken ülsz.
Page 51 - Soha se fáraszd magad. — Ne tréfálj velem. Hatalmam nagy bosszúállásom rettenetes. Add ide a csontokat. — Majd gondolkozom róla. Minden perczentés igen drága nekem. Egyszóval, akarod-e a csontokat által adni vagy sem ? — Úgy érzem magamban, mintha nem akarnám. — Reszkess haragomtól ! Ekkor egy éktelen visítást tesz a veres vaddisznó. Minden kigondolható és ki nem gondolható discordiák voltak abban, utálatos torkának pokolbeli lármái. S...
Page 139 - ... (Egy hallatlan s csodadolgot említek, miről azt mondják, hogy máshol sehutt nem fordul elő. Ott ugyanis arany terem, vessző alakban, hasonló a spárgához, néha meg a szőlőtőke körűl tekergőzött kacs formájára, többnyire két arasznyi hosszaságban; mit sok ízben láttunk. De ez a szőlőtőke körűl termett aranyspárga vagy kacs nem igen tiszta érczű, mivel oly...
Page 51 - Ügy érzem magamban, mintha nem akarnám. - Reszkess haragomtól! Ekkor egy éktelen visítást tesz a veres vaddisznó. Minden kigondolható és ki nem gondolható discordiák voltak abban, utálatos torkának pokolbeli lármái. S íme számos tüzes bikák bömbölése hallatott egyszerre napnyugot felől, kik iszonyú dühösséggel szaladtak a várnak. Majd oroszlánok, tigrisek, medvék és farkasok, de csupa tűzből, rohannak a mi tudákosunkra, de ő fel sem vette ezeket, mert tudta, hogy...

Bibliographic information