Dívčí a chlapecká identita

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2008 - Počet stran: 285
Problematika dívčí a chlapecké identity je jedním z nejaktuálnějších témat na hranici sociální a vývojové psychologie a psychologie osobnosti. Autorka předkládá detailní přehled o pohlavním vývoji a jeho alternativách v jednotlivých obdobích i o specifikách vývoje genderově "nestandardníchh" dětí. Ovlivňuje rodinná situace formování rodové identity? Co je to vlastně intersexualita? Jak moc jsme ovlivněni okolím a stereotypy, do jaké míry jsou poruchy identity dědičné? Rádi byste našli na tyto a další otázky srozumitelné odpovědi, bez nutnosti se pídit po střípcích informací v zahraniční literatuře či na internetu? Snažíte se lépe porozumět chování dětí a dospívajících? Pak je tato publikace určena právě vám.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

PØEDMLUVA
9
ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH VÝZNAM
38
PØED NAROZENÍM POHLAVNÍ VÝVOJ A JEHO ALTERNATIVY
45
PO NAROZENÍ PRVNÍ ROK ŽIVOTA
90
TEORIE VZNIKU POHLAVNÍ A GENDEROVÉ IDENTITY
110
PØEDŠKOLNÍ VÌK
121
VRSTEVNICKÉ VZTAHY V MLADŠÍM A STØEDNÍM ŠKOLNÍM
133
ROLE ŠKOLÁKA Z GENDEROVÉHO HLEDISKA
147
K ROZDÍLÙM VLASTNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ CHLAPCÙ A DÍVEK
157
A ROLE DÌTÍ
171
DOSPÍVÁNÍ
196
PORUCHY POHLAVNÍ IDENTITY
234
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
255
SLOVNÍK
270
VÌCNÝ REJSTØÍK
281

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje